OPEN CALL FOR PROPOSALS: 2021-2022

The Local Civil Society PAR Enabling Small Grant Facility (SGF) of the WeBER 2.0 Project will be implemented in the period January 2021 – January 2022. A total sum of 225.000 EUR will be allocated to support up to 30 grants.

The overall goal of the Small Grant Facility corresponds to the specific objective of the WeBER 2.0 project: To strengthen the engagement of grassroots and other local CSOs in local PAR, thus further building bottom-up demand and bringing PAR closer to region’s citizens.

The aim of the Small Grant Facility is to provide support for grassroots and local CSOs, that are active in monitoring and evaluation of the PAR in the Western Balkans. Additionally, the Small Grant Facility will support CSOs to engage citizens in PAR through implementation of local citizens consultations, to advocate for PAR locally and establish dialogue on PAR with local authorities. The complete Call for Proposals and all relevant documents are available for download here (in English).

Below you can find information and application packages in local languages:

ALBANIA

Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të reformës së administratës publike nga shoqëria civile, në nivelin lokal. Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.000 EUR, të destinuara për të mbështetur deri në 30 grante, secila me vlerë deri në 8000 EUR (7500 EUR mesatarisht), nga të cilat 6 në Serbi, 6 në Bosnje dhe Hercegovinë, 5 në Shqipëri, 5 në Maqedoninë e Veriut, 4 në Kosovë dhe 4 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e granteve është mes 6 dhe 12 muaj. Projekti WeBER 2.0 financohet nga Bashkimi Evropian (BE). Thirrja e plotë për Propozime dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për shkarkim më poshtë:

Paketa e dokumenteve për aplikim

BOSNIA AND HERZEGOVINA

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 eura i ona su namjenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 eura (7.500 eura u prosjeku) od kojih će do 6 biti podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Sjevernoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 mjeseci. WeBER 2.0 projekat finansira EU. Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ispod:

Konkursna dokumentacija

KOSOVO

WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.000 EUR, të destinuara për të mbështetur deri në 30 grante, secila me vlerë deri në 8000 EUR (7500 EUR mesatarisht), nga të cilat 6 në Serbi, 6 në Bosnje dhe Hercegovinë, 5 në Shqipëri, 5 në Maqedoninë e Veriut, 4 në Kosovë dhe 4 në Mal të Zi. Kohëzgjatja e granteve është mes 6 dhe 12 muaj. Projekti WeBER 2.0 financohet nga Bashkimi Evropian (BE). Thirrja e plotë për Propozime dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për shkarkim më poshtë:

Paketa e dokumenteve për aplikim

MONTENEGRO

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 eura i ona su namijenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 eura (7.500 eura u prosjeku) od kojih će do 6 biti podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Sjevernoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 mjeseci. WeBER 2.0 projekat finansira Evropska unija (EU). Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ispod:

Konkursna dokumentacija

NORTH MACEDONIA

WeBER 2.0 – Зајакнување на граѓанското општество од западниот Балкан за реформирана јавна администрација е во потрага по предлози за проекти за спроведување на Програмата за мали грантови за поддршка на следењето на реформите во јавната администрација на локално ниво од страна на граѓанското општество. Повикот е со вкупна вредност од 225.000 евра и се планира да се поддржат до 30 грантови, секој со вредност до максимум 8000 евра (7500 евра во просек), од кои 6 во Србија, 6 во БиХ, 5 во Албанија, 5 во Северна Македонија, 4 во Косово и 4 во Црна Гора. Траењето на избраните грантови ќе биде помеѓу 6 и 12 месеци. Проектот WeBER 2.0 е финансиран од Европската Унија. Комплетниот повик и сите потребни документи се достапни за симнување:

Пакет документи за аплицирање

SERBIA

WeBER 2.0 projekat – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu raspisuje konkurs za dodelu malih grantova za podršku organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom reforme javne uprave na lokalnom nivou. Ukupna predviđena sredstva iznose 225.000 evra i ona su namenjena za podršku 30 projekata u iznosu do 8.000 evra (7.500 evra u proseku) od kojih će do 6 biti u podržano u Srbiji, do 6 u Bosni i Hercegovini, do 5 u Albaniji, do 5 u Severnoj Makedoniji, do 4 na Kosovu i do 4 u Crnoj Gori. Predviđeno trajanje projekata koji će biti odobreni u okviru konkursa je između 6 i 12 meseci. WeBER 2.0 projekat finansira Evropska unija (EU). Kompletna konkursna dokumentacija nalazi se ispod:

Konkursna dokumentacija